Hjem

Velkommen til oss

2024

Lysdammen 

Hjemmesiden er oppdatert 5.06.2024

LHL Nannestad og Gjerdrum er et lokallag av LHL


LHL er en interesseorganisasjon for mennesker med

hjerte- kar-lungesyke og afasi og deres pårørende.


Lokalaget har mange aktiviteter som bidrar til å realisere

LHLs visjon: ET BEDRE LIV


Vi ønsker å gi et godt og variert tilbud enten  du er medlem

eller ikke. Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere

med oss. Våre aktiviteter og møter er åpne for alle - uavhengig

av helsesituasjon og medlemskap i LHL.

Du kan lese mer om våre aktiviteter i vår aktivitetskalender her

på våre nye nettsider..


 Under her  finner du møtedatoer og

en Link til Facebook LHLNanGje

Du kan også melde deg inn i

LHL Nannestad og Gjerdrum


Programoversikt 2024


Revideres med nyheter 

      

      Lagsmøter 1. halvår 2024


      

    

 

      7 .mai. lagsmøte Gjerdrum ID-tyveri og svindel

     

    4.  Juni planlegges en tur, følg med her. Program kommer!

Buvannet, sett fra demningen 

Aktiviteter  LHL Nannestad og Gjerdrum 2024 

Se tabell under her. Kontakt Mona Engell for mere info !

LHL Nannestad og Gjerdrum har avtale med Ask Billiard club for våre medlemmer,

Demonstrasjon på riktig stilling ved perfekt "støt" ved bord 1.

Billiard for medlemmer i

LHL Nannestad og Gjerdrum

Årskontigent : Kr 100,- for alle LHL-ere.

Tirsdager:

Damer fra kl.13.00-15.00

Onsdager: 

Damer og herrer  fra Kl.13.00 -15.00

Torsdager:

Herrer fra lk.13.00-15.00

Sosial kaffepause kl.14.00 

Det er plass til 20.pers. i studioet.

Det er 5. billiardbord en kan spille på.