Styret

Her kan du se hvordan du holder deg i form

LEDELSE

LEDER


Magne Håvard Kogstad

Telefon 909 19 434


NESTLEDER

Terje Østrem

Telefon 93220546


Rodemann Nannestad


Jan Kittelsby

telefon 909 29 589


KASSERER


Reidun Skåring

Telefon 992 12 234


Styremedlem

Studieleder

Mona Engell

Telefon 976 31 877

Sekretær


Sven Birkenes

Telefon 906 80 670


Vararepresentant


Odd M. Johansen

telefon 41257898


Vagkomite leder


Ingjerd Thorkildsen

Telefon 482 21 092


Kontakt oss på mail-mobil, se under

 
 
 
 
 

Webansvarlig

Magne Håvard Kogstad