Nyheter

Nyheter om Laget

Hva driver LHL Nannestad og Gjerdrum med?


Aktiviteter som opptrening etter lunge- og hjertesykdom, sosiale lagsmøter,

med utlodning og bevertning på møtene. Tar opp aktuelle saker som medlemmene er opptatt av. Det kan være bruk av forskjellige hjelpemidler, som f.eks.innhalator.

Vi inviterer også fagfolk til å holde små kurs, for å orintere om medisiner eller om andre aktuelle forhold som medlemmene er interesserte i..


Lagsmøter


LHL Nannestad og Gjerdrum har vanligvis lagsmøte

hver første tirsdag i måneden.


  • Første tirsdag i måneden 18.00 - 20.30
  • Sted: Annenhver gang Nannestad og Gjerdrum

         

     NB:   Alle aktiviteter i laget legges til HJEM også møtedatoer !