Dokumenter

Protokoll fra årsmøte 2024 ligger vedlagt på  siden her.

Handlingsplan for 2024

Regnskap for 2023

Årsberetning 2023