LHL

LHL arbeider for landets hjerte- afasi og lungesyke

LhL er en landsomfattende medlemsforening med vel 54000 medlemmer.

Det er 272 lokallag rundt om i hele landet.

Som medlem støtter du LHLs  viktige arbeid for landes hjerte- afasi og lungesyke.

slagrammede og deres pårørende. I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler

året rundt.

Mere informasjon på LHLs hovedside.


På knappen under her : Brosjyrer LHL, finner en mye informasjon til dagliglivet!